Aansprakelijkheid op vlak van onroerend goed 2021-11-23T16:43:40+01:00

AANSPRAKELIJKHEID OP VLAK VAN ONROEREND GOED

Onze competenties

We helpen en adviseren onze cliënten architecten, ondernemers, ontwikkelaars, ingenieurs, ontwerpbureaus, veiligheidscoördinatoren van de site, kwantiteits- en kwaliteitstoezichters, makelaars in onroerend goed en syndici voor alle vragen met betrekking tot hun aansprakelijkheid.

De bouwactoren kunnen aansprakelijk worden gesteld in het kader van de tienjarige aansprakelijkheid (artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek) of voor verborgen gebreken.

In dergelijke situaties is het vaak nodig om een ​​beroep te doen op minnelijke of juridische expertise om te bepalen of de toepasselijke technische normen en de regels van de kunst zijn gerespecteerd.

We bieden onze cliënten juridische bijstand:

 • voor de analyse van de aansprakelijkheid in het kader van de tienjarige verantwoordelijkheid of de verborgen gebreken
 • tijdens de minnelijke of gerechtelijke expertise die nodig is voor de vaststelling van de aansprakelijkheden en de beoordeling van de goede uitvoering van de werken, die overeenkomstig aan de geldende technische normen en regels van de kunst moeten worden uitgevoerd
 • voor de evaluatie van de geleden schade
 • vergoeding van de geleden schade
 • voor het onderzoek van uw verzekeringscontracten evenals in de stappen bij uw verzekeraar om de ten laste neming van het schadegeval te bekomen

Wij geven de voorkeur aan het zoeken naar een minnelijke oplossing wanneer dit mogelijk is. Anders helpen we cliënten tijdens de gehele procedure, zowel voor het opstellen van procedurestukken (dagvaarding, verzoekschrift, conclusies, …) als voor de tenuitvoerlegging van de uitspraak.

Nos avocats pratiquant cette discipline

______

Premier contact

Nous comprenons que les différends auxquels vous, votre famille ou votre entreprise êtes confrontés peuvent sembler intimidants. Notre objectif est de vous mettre à l’aise.
  Si vous souhaitez nous contacter immédiatement

  Appelez-nous

  02 735 00 11

  Autres services

  ______

  Les baux
  Construction & promotion
  Copropriété
  Primes & subventions
  Responsabilité
  Troubles de voisinage
  Urbanisme & environnement
  Ventes