Aansprakelijkheid van overheidsinstellingen 2021-11-23T16:43:40+01:00

AANSPRAKELIJKHEID VAN OVERHEIDSINSTELLINGEN

Onze competenties

Het recht van de overheidsaansprakelijkheid is in België een recht dat essentieel jurisprudentieel is. Wanneer de overheid een fout begaat en dat dit schade toebrengt aan een derde partij, kan deze schadevergoeding eisen voor zijn schade.

In de praktijk bestrijkt het inroepen van de aansprakelijkheid van de overheid een zeer breed terrein. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn voor een slecht onderhouden openbare weg die de oorzaak is geweest van een auto-ongeluk, onjuiste informatie die een persoon heeft misleid of gewoon een onwettige beslissing van de overheid die iemand van een voordeel ontzegt (een weigering van subsidie, een afwijzing van een stedenbouwkundige vergunning, een intrekking van een jachtvergunning, een onrechtmatige onteigening, een ongerechtvaardigde sluiting van een vestiging, enz. …).

We adviseren en verdedigen onze cliënten voor de hoven en rechtbanken om schadevergoeding te krijgen voor de schade die hen door de overheid wordt toegebracht. We treden ook op voor de Raad van State, als we het nodig achten, om voorafgaandelijk het foutief karakter van het gedrag van de overheidsinstelling vast te stellen.

Nos avocats pratiquant cette discipline

______

Premier contact

Nous comprenons que les différends auxquels vous, votre famille ou votre entreprise êtes confrontés peuvent sembler intimidants. Notre objectif est de vous mettre à l’aise.
  Si vous souhaitez nous contacter immédiatement

  Appelez-nous

  02 735 00 11

  Autres services dans cette matière

  ______

  Marchés publics et contrats publics
  Primes et subventions
  Relations avec les administrations
  Responsabilité des pouvoirs publics
  Urbanisme et environnement