Arbeidsovereenkomst 2021-11-23T16:43:44+01:00

ARBEIDSOVEREENKOMST

Onze competenties

De arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarbij een persoon, de werknemer, tegen vergoeding onder het gezag van werkgever werkt.

De arbeidsovereenkomst veronderstelt een band van ondergeschiktheid.

De wetgeving inzake arbeidscontracten betreft zowel werknemers in de privé-sector als in de openbare sector (met uitzondering van enkelen).

De arbeidsovereenkomst doet verplichtingen voor beide partijen ontstaan, verplichtingen waaraan zij zich moeten houden. Bepaalde verplichtingen zijn specifiek voor de sector en anderen voor het bedrijf waarin de activiteit wordt uitgevoerd.

Wij helpen en adviseren klanten bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten om hun belangen beter te kunnen behartigen.

Wij helpen onze klanten uiteraard bij het voeren van onderhandelingen met de werkgever of werknemer en bij gerechtelijke procedures.

Desondanks geven we er de voorkeur aan om, voor zover mogelijk, de minst kostelijke weg in te slaan door alternatieve methoden voor geschillenbeslechting, zoals onderhandeling, bemiddeling, verzoening of transactie, te bevoordelen om nadelige keuzes voor klanten te voorkomen, zowel op het financiële plan als op professioneel niveau (afhankelijk van de gevolgen die een gerechtelijke procedure zou kunnen hebben).

Onze ploeg

______

Premier contact

Nous comprenons que les différends auxquels vous, votre famille ou votre entreprise êtes confrontés peuvent sembler intimidants. Notre objectif est de vous mettre à l’aise.
  Si vous souhaitez nous contacter immédiatement

  Appelez-nous

  02 735 00 11

  Autres services

  ______

  Associations & fondations
  Les baux
  Conditions générales
  Contrats d'entreprise
  Contrats de travail
  Création & cession d'entreprises
  Recouvrement de créances
  Ventes