Arbitrage 2021-11-23T16:43:45+01:00

ARBITRAGE

Onze vaardigheden

Arbitrage is een werkwijze waarbij een geschil wordt voorgelegd aan een scheidsgerecht dat wordt gekozen en vergoed door de partijen, in plaats van aan de rechterlijke macht.

Net als bemiddeling en verzoening vereist de beslissing het geschil aan arbitrage voor te leggen, de overeenstemming van alle partijen van het geschil. In tegenstelling tot bemiddeling en verzoening, tracht het scheidsgerecht geen door de partijen aanvaarde oplossing te vinden, maar beslist over de uitkomst van het geschil.

In de praktijk maakt het scheidsgerecht een scheidsrechterlijke uitspraak bindend op basis van de documenten en conclusies die hem door de partijen zijn voorgelegd en na deze gehoord te hebben.

Arbitrage heeft veel voordelen ten opzichte van een traditionele gerechtelijke procedure.

Deze procedure heeft inderdaad het voordeel dat hij vertrouwelijk is. Hij is ook vaak sneller dan de procedures voor de rechtbank.

Deze arbitrale uitspraak kan, indien nodig, het voorwerp uitmaken van een gedwongen executie (deurwaarder, inbeslagnemingen, enz.)

Dankzij onze praktijk van dit soort procedures, kunnen we u op de beste manier helpen en zo kunt u een geschil sneller en buiten de normale gerechtelijke procedures beëindigen.

Onze ploeg

______

Premier contact

Nous comprenons que les différends auxquels vous, votre famille ou votre entreprise êtes confrontés peuvent sembler intimidants. Notre objectif est de vous mettre à l’aise.
  Si vous souhaitez nous contacter immédiatement

  Appelez-nous

  02 735 00 11

  Autres services

  ______

  Arbitrage
  Médiation