Oprichting en overdracht van ondernemingen 2021-11-23T16:43:35+01:00

Oprichting en overdracht van ondernemingen

Onze competenties

Wij komen tussenbeide in alle stadia van het leven van de onderneming, van de oprichting tot de verkoop, de vereffening of het faillissement, wij bepalen samen met de klant de vorm van de onderneming die hij nodig heeft, wij helpen hem, met de hulp van een bedrijf van gespecialiseerde boekhoudkundige en fiscale deskundigen, bij de voorbereiding van het financieel plan, dat ons in staat stelt om de financiële behoeften van de onderneming te identificeren in functie van haar projecten.

Afhankelijk van de activiteiten die moeten worden ontwikkeld, houden wij samen met de klant rekening met het maatschappelijk doel van de onderneming en de toegang tot het beroep dat hij moet hebben om het uit te oefenen, waarbij de uitoefening van bepaalde activiteiten voorbehouden is aan personen met specifieke toegang.

In geval van uitoefening van een beschermde activiteit zonder toegang tot het beroep zijn de contracten nietig; wij stellen de statuten van de vennootschap op in samenwerking met de door de cliënt gekozen notaris; wij staan ook de directeurs en bestuurders van vennootschappen of vennootschappen bij in de voorbereiding en het houden van directie- of raden van bestuur en algemene vergaderingen met inachtneming van de wettelijke en statutaire bepalingen.

Wij kunnen ook helpen bij de verkoop van een bedrijf en, met de hulp van een gespecialiseerd accountants- en belastingkantoor, een due diligence uitvoeren om de waarde van een bedrijf en de bijbehorende risico’s vast te stellen. Wij staan klanten bij in onderhandelingen.

Wij stellen transfercontracten op, analyseren de meest geschikte fiscale oplossingen in geval van bedrijfsonderbreking en adviseren bestuurders en managers die geconfronteerd worden met civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid.

 

Onze advocaten die deze discipline beoefenen

______

Eerste contact

Wij begrijpen dat de geschillen die u, uw familie of uw bedrijf kunnen ontmoedigen. Ons doel is om u zich op uw gemak te laten voelen.
  Als u direct contact met ons wilt opnemen

  Bel ons op

  02 735 00 11

  Autres services

  ______

  Associations & fondations
  Création & cession d'entreprise
  Entreprises en difficulté
  Marchés publics
  Primes et subventions
  Recouvrement de créances
  Relations commerciales
  Responsabilité du dirigeant d'entreprise
  Sociétés