Overheidsopdrachten en openbare aanbestedingen 2021-11-23T16:43:32+01:00

Overheidsopdrachten en openbare aanbestedingen

Onze competenties

Wij staan onze klanten bij en adviseren hen zowel bij de voorbereiding van hun offertes als bij de uitvoering van de opdracht, en wanneer de opdracht aan een andere inschrijver wordt gegund, onderzoeken wij samen met de klant de mogelijke onwettigheid van deze beslissing en, indien dit het geval is, stellen wij de nodige rechtsmiddelen voor om de opschorting of annulering ervan te vragen.

Wij helpen de overheid ook bij het opstellen van het bestek, bij de keuze van de kwalitatieve selectie- en gunningscriteria, een gebied waarop wij een bijzondere “know how” hebben ontwikkeld en bij de keuze van de aanbestedingsmethode (aanbesteding, aanbesteding, onderhandelingsprocedure).

Wij helpen hen ook bij het opstellen van de redenen voor de gunningsbeslissing en bij de verdediging ervan voor de rechter, alsook bij het bijstaan van onze cliënten bij publiek-private samenwerking, concessieovereenkomsten en overheidsconcessies.

 

Onze advocaten die deze discipline beoefenen

______

Eerste contact

Wij begrijpen dat de geschillen die u, uw familie of uw bedrijf kunnen ontmoedigen. Ons doel is om u zich op uw gemak te laten voelen.
  Als u direct contact met ons wilt opnemen

  Bel ons op

  02 735 00 11

  Autres services

  ______

  Associations & fondations
  Création & cession d'entreprise
  Entreprises en difficulté
  Marchés publics
  Primes et subventions
  Recouvrement de créances
  Relations commerciales
  Responsabilité du dirigeant d'entreprise
  Sociétés