Verenigingen en stichtingen 2021-11-23T16:43:45+01:00

VERENIGINGEN EN STICHTINGEN

Onze competenties

In België telt het verenigingsleven meer dan 100.000 vzw’s. Dit recht om zich te verenigen is verankerd in artikel 27 van de Belgische grondwet.

Een vereniging zonder winstoogmerk houdt zich niet bezig met industriële of commerciële activiteiten en streeft er niet naar winst te maken voor haar leden.

Om een ​​vereniging te op te richten moet u ten minste drie leden tellen, een sociaal doel definiëren, een lijst op te stellen met acties die moeten worden ondernomen om dit gemeenschappelijke doel na te streven, bestuurders te benoemen en statuten te publiceren.

Afhankelijk van het doel adviseren wij onze cliënten bij al deze stappen om de beste vorm van vereniging (Belgische of buitenlandse vereniging, stichting) te kiezen en bepaalde valkuilen te vermijden.

Meerdere jaren ervaring in de assistentie ​​bij de vorming van verenigingen en stichtingen hebben ons in staat gesteld om onze klanten globale benaderingen aan te bieden (effectief zoeken naar intenties, modellering van de boekhouding van inputs, middelen, inkomsten, voorspellingen van de evolutie van de projecten), ontworpen om structuren te creëren die tijd kunnen uitdagen en de doelstellingen van de initiatiefnemers kunnen verwezenlijken.

Onze ploeg

______

Premier contact

Nous comprenons que les différends auxquels vous, votre famille ou votre entreprise êtes confrontés peuvent sembler intimidants. Notre objectif est de vous mettre à l’aise.
  Si vous souhaitez nous contacter immédiatement

  Appelez-nous

  02 735 00 11

  Autres services

  ______

  Associations & fondations
  Création & cession d'entreprise
  Entreprises en difficulté
  Marchés publics
  Primes et subventions
  Recouvrement de créances
  Relations commerciales
  Responsabilité du dirigeant d'entreprise
  Sociétés