Bouw en vastgoedontwikkeling 2021-11-23T16:43:44+01:00

BOUW EN VASTGOEDONTWIKKELING

Onze competenties

We assisteren en adviseren, zowel in de context van overheidsopdrachten als particuliere markten, alle belanghebbenden bij de bouw (eigenaren, architecten, ingenieurs, ondernemers, grootgrondbeheerders, landmeters, promotoren en experten).

Ons multidisciplinair team en onze ervaring stellen ons in staat om alle aspecten van openbaar en privaat bouwrecht te behandelen.

We kunnen ingrijpen in alle stadia van het vastgoedproject.

Tijdens het ontwerp van het project helpen we onze cliënten bij de administratieve afronding van promotionele projecten. We geven advies over de bestuursrechtelijke aspecten. Zo helpen we onze cliënten ook om de nodige administratieve vergunningen te verkrijgen.

Wij nemen deel aan het opstellen van de administratieve clausules van het aannemingscontract om de verantwoordelijkheden en verplichtingen van alle belanghebbenden beter te identificeren.

We schrijven ook, op maat, alle contracten die nodig zijn voor de uitvoering van een vastgoedproject, zoals aannemingscontracten, architectenovereenkomsten, contracten over speciale technieken of met technische adviseurs, afhankelijk van de behoeften van het project.

In de fase van de uitvoering van het project nemen we actief deel aan onderhandelingen, procedures voor minnelijke conflictoplossing (bijvoorbeeld door gebruik te maken van minnelijke expertise) en in geval van mislukking nemen we de nodige maatregelen, in het bijzonder bij de uitvoering van een gerechtelijke expertise.

Na de uitvoering van het project helpen we alle betrokkenen bij de problemen die ze kunnen ondervinden, hetzij vanwege de kwaliteit van hun diensten, hetzij vanwege gebreken die van invloed zijn op het gebouw.

Vanuit deze optiek, geven we de voorkeur aan een minnelijke oplossing.

Bij gebreken aan een minnelijke oplossing, adviseren wij onze cliënten over de maatregelen die genomen moeten worden om hun rechten te bewaren of uit te voeren (gerechtelijke of buitengerechtelijke expertises).

Nos avocats pratiquant cette discipline

______

Premier contact

Nous comprenons que les différends auxquels vous, votre famille ou votre entreprise êtes confrontés peuvent sembler intimidants. Notre objectif est de vous mettre à l’aise.
  Si vous souhaitez nous contacter immédiatement

  Appelez-nous

  02 735 00 11

  Autres services

  ______

  Les baux
  Construction & promotion
  Copropriété
  Primes & subventions
  Responsabilité
  Troubles de voisinage
  Urbanisme & environnement
  Ventes