Conditions générales 2021-11-23T16:43:45+01:00

ALGEMENE VOORWAARDEN

Onze competenties

Het afsluiten van contracten maakt deel uit van ons dagelijks leven.

Het is vaak zo dat, om elk geschil met betrekking tot de interpretatie en / of de daadwerkelijke uitvoering van het contract te voorkomen, deze algemene of specifieke voorwaarden van toepassing zijn.

Deze voorwaarden worden soms onderhandeld vóór de ondertekening van het contract, maar ze kunnen vooraf worden opgesteld door de verkoper, de ondernemer, de architect, de verzekeringsmaatschappij, enz.

In een dergelijke situatie wordt veelal vastgesteld dat sommigen zich met betrekking tot dergelijke algemene voorwaarden hulpeloos voelen. Ondanks hun vaak eenzijdige formulering, moeten deze voorwaarden echter verschillende regels respecteren.

Dit is het geval voor het schadebeding in geval van niet-nakoming van het contract (boeteclausule) die het wederkerigheidsbeginsel moet respecteren.

Wederbeleggingsvergoedingen, algemeen bekend als “funding loss” in bankleningsovereenkomsten, mogen niet groter zijn dan 6 maanden rente in geval van vervroegde aflossing (al dan niet vrijwillig).

Het is daarom belangrijk om zicht echt te buigen over de inhoud en de draagwijdte van de bedingen.

Het feit zijn handtekening te plaatsen onder deze voorwaarden doet geen afbreuk aan het onwettig karakter van bepaalde bedingen, zoals exoneratiebedingen of beperking van aansprakelijkheid waarvan de echte draagwijdte vaak niet gekend is.

We informeren onze cliënten over de effectieve draagwijdte van de algemene voorwaarden en / of bijzonderheden die in de contracten zijn opgenomen.

We stellen deze voorwaarden op of passen deze aan zodat ze voldoen aan de wet en om hun belangen zo goed mogelijk te beschermen.

Onze ploeg

______

Premier contact

Nous comprenons que les différends auxquels vous, votre famille ou votre entreprise êtes confrontés peuvent sembler intimidants. Notre objectif est de vous mettre à l’aise.
  Si vous souhaitez nous contacter immédiatement

  Appelez-nous

  02 735 00 11

  Autres services

  ______

  Associations & fondations
  Les baux
  Conditions générales
  Contrats d'entreprise
  Contrats de travail
  Création & cession d'entreprises
  Recouvrement de créances
  Ventes