Deontologie 2021-11-23T16:43:37+01:00

ETHICS

deontologieDe advocaat moet zich houden aan een ethische code, d.w.z. een geheel van regels die de goede uitoefening van het beroep regelen. de stafhouder zorgt voor een goede relatie tussen de cliënt en zijn advocaat en tussen advocaten onderling. de relatie tussen de advocaat en zijn cliënt is gebaseerd op het beroepsgeheim, de onafhankelijkheid van de advocaat en zijn trouw.Het voorrecht van de advocaat-cliënt verbiedt het verstrekken aan wie dan ook van informatie die hem door zijn cliënten is toevertrouwd, op straffe van het plegen van een strafbaar feit. Secrecy is de hoeksteen van het beroep van advocaat; de correspondentie tussen de cliënt en zijn advocaat is eveneens vertrouwelijk en kan niet in rechte worden gevoerd, met bepaalde uitzonderingen; de advocaat heeft een onafhankelijkheidsplicht en deze plicht vereist dat hij zijn cliënt vrijelijk en in zijn exclusieve belang verdedigt; net zoals het beroepsgeheim, bouwt onafhankelijkheid vertrouwen op dat aan de basis ligt van de relatie met de cliënt. De ethische regels van de advocaat zijn beschikbaar op de website van de Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique des avocats du barreau de Bruxelles (http://avocats.be/fr/deontologie). De facturen van de advocaten van LEXABEL zijn contant betaalbaar.

Eerste contact

Wij begrijpen dat de geschillen die u, uw familie of uw bedrijf kunnen ontmoedigen. Ons doel is om u zich op uw gemak te laten voelen.
    Als u direct contact met ons wilt opnemen

    Bel ons op

    02 735 00 11