Honorarium 2021-11-23T16:43:35+01:00

Honorarium

honoraires

De advocaten ontvangen erelonen voor de prestaties die zij leveren.

Van bij de eerste afspraak, verschaffen onze advocaten alle préciseringen omtrent de berekeningswijze van de erelonen, alsook een wettelijke inlichtingenfiche.

De erelonen, die kunnen worden gevraagd van bij de eerste mondelinge of schriftelijke consultatie, worden berekend in functie van het aantal gepresteerde uren volgens het overeengekomen uurloontarief. Dit uurloontarief varieert in functie van de anciënniteit en de specialisatie van de tussenkomende advocaten. Er kan ook rekening worden behouden met andere criteria, zoals het belang of de complexiteit van de zaak alsook de graad van urgentie en de financiële draagkracht van de cliënt.

De betaling van een provisie (een voorschot op de erelonen en kosten) wordt gevraagd voorafgaandelijk aan de levering van enige prestatie alsook in functie van de vooruitgang van het dossier, hetgeen aan de cliënt toelaat om beter de advocatenkosten te kunnen inschatten.

Een bijkomend ereloon kan worden gevraagd in functie van het resultaat volgens de overeenkomst tussen advocaat en cliënt in specifieke gevallen.

De kosten worden afzonderlijk aangerekend. Daarin is inbegrepen de dossierkosten, dactylografie, fotokopie, verplaatsingen…

Tenslotte kan de client ook worden gevraagd om bepaalde uitgaven ten laste te nemen.

Het betreft kosten die aan kostprijs worden aangerekend, zoals de kosten betaald aan de griffie, kosten van gerechtsdeurwaarders, erelonen van deskundigen…

Onze advocaten leveren aan de cliënt een gedetailleerde staat van uitgevoerde prestaties in bijlage van de factuur van kosten en erelonen.

Om helemaal volledig te zijn, dient te worden gepreciseerd dat de partij die het proces verliest kan veroordeeld worden tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding die om forfaitaire en gedeeltelijke wijze de ereloonstaat dekt van de winnende partij.

De facturen uitgeschreven door de advocaten van Lexabel zijn contant betaalbaar.

Eerste contact

Wij begrijpen dat de geschillen die u, uw familie of uw bedrijf kunnen ontmoedigen. Ons doel is om u zich op uw gemak te laten voelen.
    Als u direct contact met ons wilt opnemen

    Bel ons op

    02 735 00 11