Huurcontracten 2021-11-23T16:43:45+01:00

HUURCONTRACTEN

Onze competenties

We hebben een lange ervaring in relaties tussen verhuurders en huurders. We helpen klanten bij het opstellen van alle soorten huurcontracten, of het nu huurcontracten van een hoofdverblijfplaats, een handelshuur, een kantoorhuur ofwel ook nog landpacht.

Onze bijzondere expertise op dit gebied brengt ons regelmatig tot het opstellen van minder gebruikelijke contracten zoals overeenkomsten van bezetting ter bede, huurcontracten van lange duur, levenslange huurovereenkomsten en jachthuurcontracten.

Wij helpen ook de eigenaars, voor de vredegerechten, als onderdeel van de procedures van inning van onbetaalde huur, van de lasten, van de regularisatie van lasten of van de huurschade aan het einde van de huurovereenkomst. We bieden bijstand tijdens de expertises (gerechtelijk of minnelijk).

De huurder zal op zijn beurt onze bijstand kunnen vinden in het kader van problemen van de uitoefening van zijn huurgenot die hij ontmoet met deze eigenaar.

In de materie van handelshuurovereenkomsten staat onze uitgebreide ervaring ons toe alle handelingen te verrichten die vallen onder het extreme formalisme van de wet inzake handelshuurovereenkomsten, met name de vernieuwing van handelshuurovereenkomsten, huurherzieningen, cessie van handelsfonds met huurcontract, enz.

Anderzijds, zijn kantoorhuurcontracten volledig vrij van formalisme. Deze bieden meer vrijheid, wat echter een gevaar kan vormen bij het opstellen van de huurovereenkomst en vereist daarom speciale aandacht.

Onze ploeg

______

Premier contact

Nous comprenons que les différends auxquels vous, votre famille ou votre entreprise êtes confrontés peuvent sembler intimidants. Notre objectif est de vous mettre à l’aise.
  Si vous souhaitez nous contacter immédiatement

  Appelez-nous

  02 735 00 11

  Autres services

  ______

  Associations & fondations
  Les baux
  Conditions générales
  Contrats d'entreprise
  Contrats de travail
  Création & cession d'entreprises
  Recouvrement de créances
  Ventes