Koop 2021-11-23T16:43:44+01:00

KOOP

Onze competenties

De koop is waarschijnlijk het oudste contract ter wereld.

In de loop van de tijd heeft hij aanzienlijke veranderingen ondergaan en vereist, afhankelijk van het doel ervan, de voldoening van specifieke formaliteiten.

Het is zo voor de verkoop van onroerend goed, contract dat steeds complexer is geworden, met de introductie van een groot aantal administratieve formaliteiten.

Het koopcontract kan schriftelijk of mondeling zijn. Als de waarde van het onroerend goed meer dan 375 € bedraagt, is een geschrift noodzakelijk.

Het koopcontract kan ook elektronisch worden gesloten: we spreken daarom over elektronische handel of e-commerce in zijn Engelse versie.

De fysieke aanwezigheid van contractanten is daarom niet langer verplicht.

E-commerce is een integraal onderdeel van ons leven omdat het consumenten in staat stelt snel toegang te hebben tot een grensoverschrijdend aanbod dat niet altijd nationaal beschikbaar is.

Ondanks de vele vormen die het koopcontract kan aannemen, ondersteunen we onze klanten vanaf de onderhandelingsfase van hun contract en tijdens het opstellen van het contract.

We helpen onze cliënten ook bij problemen die verband houden met de interpretatie en uitvoering van het contract.

Nos avocats pratiquant cette discipline

______

Premier contact

Nous comprenons que les différends auxquels vous, votre famille ou votre entreprise êtes confrontés peuvent sembler intimidants. Notre objectif est de vous mettre à l’aise.
  Si vous souhaitez nous contacter immédiatement

  Appelez-nous

  02 735 00 11

  Autres services

  ______

  Associations & fondations
  Les baux
  Conditions générales
  Contrats d'entreprise
  Contrats de travail
  Création & cession d'entreprises
  Recouvrement de créances
  Ventes