Lichamelijk letsel 2021-11-23T16:43:42+01:00

LICHAMELIJK LETSEL

Onze competenties

Wij helpen onze cliënten die, na een medische ingreep, een ongeluk of aanranding hebben ondergaan, een lichamelijk letsel hebben opgelopen.

In het geval van schade als gevolg van een medische procedure, helpen we onze cliënten, professionals of individuen om zich bewust te worden van de omstandigheden rond de medische handeling die als foutief wordt gepresenteerd. Met behulp van het medisch dossier, dat sinds de wet op de patiëntenrechten van 2002 toegankelijk is, leggen we de medische vraag voor aan een neutrale medische expert.

Vervolgens bepalen we de mogelijke verantwoordelijkheden en beoordelen we de geleden schade, die meestal het gebruik van een medische expertise vereist, waarbij we, indien nodig, worden bijgestaan ​​door een technisch expert.

Als er een schade is, ondernemen we alle noodzakelijke stappen voor de vergoeding van deze door de aansprakelijke, hetzij in der minne, hetzij via gerechtelijke weg.

We helpen ook onze cliënten, professionals of particulieren in procedures voor het Fonds voor Medische Ongevallen (FMO), die verantwoordelijk is voor het vergoeden van grote schade die is opgelopen tijdens een medische prestatie in de ruime zin (artsen, tandartsen , verpleegkundigen, fysiotherapeuten, …).

Het fonds opereert ofwel door aansprakelijkheid op te zoeken en te proberen het probleem op te lossen met de verzekeraar van de zorgverlener, ofwel, in afwezigheid van fouten, door schadeloos te stellen ten laste van de gemeenschap, mits deze een zeker niveau van ernst bereikt.

In het geval van schade als gevolg van een ongeval of een aanranding, helpen we onze klanten bij de procedure om de aansprakelijkheid vast te stellen en de geleden schade te beoordelen, wat meestal het gebruik van medische expertise vereist tijdens dewelke we worden bijgestaan ​​door een technisch expert.

Zodra de schade is begroot, nemen we alle noodzakelijke stappen om de verantwoordelijke persoon in der minne of via gerechtelijke weg te vergoeden.

We bieden onze klanten juridische bijstand:

 • voor de analyse van aansprakelijkheden
 • tijdens de minnelijke of gerechtelijke expertise die nodig is voor de vaststelling van verantwoordelijkheden en de evaluatie van hun schade (persoonlijke, huishoudelijke, economische, tijdelijke en permanente arbeidsongeschiktheid, esthetische-, seksuele-, gelegenheidsschade.)
 • voor de evaluatie van de geleden schade
 • vergoeding van de geleden schade
 • voor het onderzoek van hun verzekeringscontracten alsook in de stappen bij hun verzekeraar om de ten laste neming van het schadegeval te bekomen.

Wij geven de voorkeur aan het zoeken naar een minnelijke oplossing als dit mogelijk is. Anders helpen we onze cliënten tijdens het gehele proces, zowel voor het opstellen van processtukken (dagvaarding, verzoekschrift, conclusies, …) als voor de tenuitvoerlegging van de uitspraak.

We werden ook geraadpleegd over de aansprakelijkheid van artsen, verpleeghuisbeheerders en medische en paramedische beroepen.

Meer in het algemeen worden we geraadpleegd in de context van een groot aantal ongevallen.

Nos avocats pratiquant cette discipline

______

Faites appel à un de nos avocats spécialisés dans Les préjudices coprorels

Premier contact

Nous comprenons que les différends auxquels vous, votre famille ou votre entreprise êtes confrontés peuvent sembler intimidants. Notre objectif est de vous mettre à l’aise.
  Si vous souhaitez nous contacter immédiatement

  Appelez-nous

  02 735 00 11

  Autres services en matière d’accidents

  ______

  Préjudice corporel et matériel
  Responsabilité des pouvoirs publics
  Circulation routière
  Responsabilité médicale
  Responsabilités civile et professionnelle