Gezondheidsrecht 2021-11-23T16:43:53+01:00

GEZONDHEIDSRECHT

Onze competenties

Wij leveren bijstand aan onze cliënten, of ze nu professionelen in de gezondheidszorg zijn of patiënten, die worden geconfronteerd met een conflict dat wordt veroorzaakt door de medische praktijk.

De wet inzake patiëntenrechten van 22 augustus 2002, die de relatie tussen arts en patiënt regelt, heeft een zeer belangrijke impact gehad op geschillen. De belangrijkste bepaling over het recht van patiënten die toegang geeft tot hun medische dossiers heeft de manier waarop zaken worden behandeld aanzienlijk veranderd.

Een even belangrijke wet is de wet die, via een administratief orgaan (het Fonds van Medische Ongevallen of FMO”), verantwoordelijk is voor het vergoeden van grote schade die is ontstaan ​​tijdens een medische prestatie in de ruime zin. Deze wet heeft betrekking op alle zorgverleners (artsen, tandartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, …).

Het fonds werkt op twee manieren: ofwel door aansprakelijkheid op te zoeken en door een poging het probleem op te lossen met de verzekeraar van de zorgverlener, ofwel, in afwezigheid van fouten, door schadeloos te stellen ten laste van de gemeenschap, mits deze een zeker niveau van ernst bereikt.

Onze expertise van ongeveer twintig jaar op het gebied van medisch recht kan dus van onschatbare waarde blijken te zijn, zowel bij de analyse van de betwiste medische handeling als bij de hulp tijdens medische expertises en de interventie in het kader van de eventuele gerechtelijke procedures.

Nos avocats pratiquant cette discipline

______

Premier contact

Nous comprenons que les différends auxquels vous, votre famille ou votre entreprise êtes confrontés peuvent sembler intimidants. Notre objectif est de vous mettre à l’aise.
  Si vous souhaitez nous contacter immédiatement

  Appelez-nous

  02 735 00 11

  Autres services en matière d’accidents

  ______

  Préjudice corporel et matériel
  Responsabilité des pouvoirs publics
  Circulation routière
  Responsabilité médicale
  Responsabilités civile et professionnelle