Oprichting en overdracht van een onderneming 2021-11-23T16:43:44+01:00

OPRICHTING EN OVERDRACHT VAN EEN ONDERNEMING

Onze competenties

Wij komen tussen in alle stadia van het leven van het bedrijf, vanaf de oprichting tot de beëindiging, liquidatie of faillissement.

We bepalen samen met de klant de vennootschapsvorm die hij nodig heeft.

We verlenen bijstand bij de opmaak van het financiële plan, met de hulp van een gespecialiseerd boekhoud- en belastingkantoor, dat helpt bij het identificeren van de financiële behoeften van het bedrijf op basis van zijn projecten.

Een tekortkoming van het financiële plan kan onder bepaalde voorwaarden aanleiding geven tot de aansprakelijkheid van de oprichters.

Afhankelijk van de te ontwikkelen activiteiten, overwegen we samen met de klant het maatschappelijk doel van de vennootschap en de wettelijke toegangsvoorwaarden tot het beroep waarover hij moet beschikken voor de uitoefening ervan, waarbij de uitoefening van bepaalde activiteiten wordt voorbehouden aan de personen die aan specifieke toegangsvoorwaarden voldoen. In het geval van een beschermde activiteit zonder te voldoen aan de toegangsvoorwaarden tot het beroep, zijn de contracten nietig.

We stellen de statuten van de vennootschap op in samenwerking met de door de cliënt gekozen notaris.

We helpen managers en bestuurders van vennootschappen of ondernemingen nog steeds om bestuursraden en algemene vergaderingen voor te bereiden en te houden in overeenstemming met statutaire en wettelijke bepalingen.

We helpen ook bij de verkoop van een onderneming.

We kunnen, met de hulp van een gespecialiseerd boekhoud- en belastingkantoor, een “due diligence” uitvoeren om de waarde van een bedrijf en de risico’s vast te stellen. We helpen klanten bij onderhandelingen. We schrijven de overdrachtsovereenkomsten.

We analyseren de meest geschikte fiscale oplossingen in geval van stopzetting van de activiteiten.

Wij adviseren bestuurders en managers die geconfronteerd zijn met een vordering in aansprakelijkheid, zowel civiel als strafrechtelijk.

Nos avocats pratiquant cette discipline

______

Premier contact

Nous comprenons que les différends auxquels vous, votre famille ou votre entreprise êtes confrontés peuvent sembler intimidants. Notre objectif est de vous mettre à l’aise.
  Si vous souhaitez nous contacter immédiatement

  Appelez-nous

  02 735 00 11

  Autres services

  ______

  Associations & fondations
  Les baux
  Conditions générales
  Contrats d'entreprise
  Contrats de travail
  Création & cession d'entreprises
  Recouvrement de créances
  Ventes