Relaties met de administraties 2021-11-23T16:43:41+01:00

RELATIES MET DE ADMINISTRATIES

Onze competenties

Wij assisteren en adviseren particulieren en ondernemingen in hun relaties met de overheid.

De cliënt wordt bijgestaan ​​in zijn administratieve procedures om de vereiste administratieve vergunningen te verkrijgen (bijvoorbeeld administratieve vergunningen voor bepaalde gereglementeerde beroepen (taxi’s, hotel- en restaurantbedrijven, vergunningen voor het bezit van wapens of jachtvergunningen).

Wij adviseren en verdedigen onze cliënten wanneer zij of hun goederen onderworpen zijn aan een gemeentelijke politiemaatregel (sluiting van bijvoorbeeld een drankgelegenheid of gebouw dat onbewoonbaar is verklaard) of het voorwerp van een bestuurlijke boete.

In geval van een onteigeningsprocedure om redenen van openbaar nut, assisteren en adviseren wij onze cliënten bij eventuele onderhandelingen die voorafgaandelijk aan de daadwerkelijke onteigeningsprocedure kunnen plaatsvinden en bekijken wij met hen, afhankelijk van de situatie, welke houding dient te worden aangenomen.

We verdedigen onze cliënten ook in het kader van onteigeningsprocedures, voor de Raad van State of de gewone rechtbanken, wanneer de motieven van de onteigening ons niet gerechtvaardigd lijken.

Bovendien hebben de advocaten van de afdeling aanzienlijke ervaring met grondwettelijk recht en geschillen voor het Grondwettelijk Hof en hebben zij aandacht in de aan hen toevertrouwde zaken aan zaken voor de verdeling van de bevoegdheden tussen de staat, de gemeenschappen en de regio’s en aan die met betrekking tot de eerbiediging van het beginsel van gelijkheid en non-discriminatie (artikelen 10 en 11 van de Grondwet).

Nos avocats pratiquant cette discipline

______

Premier contact

Nous comprenons que les différends auxquels vous, votre famille ou votre entreprise êtes confrontés peuvent sembler intimidants. Notre objectif est de vous mettre à l’aise.
  Si vous souhaitez nous contacter immédiatement

  Appelez-nous

  02 735 00 11

  Autres services en droit immobilier

  ______

  Marchés publics et contrats publics
  Primes et subventions
  Relations avec les administrations
  Responsabilité des pouvoirs publics
  Urbanisme et environnement