Stedenbouw en milieu 2021-11-23T16:43:39+01:00

STEDENBOUW EN MILIEU

Onze competenties

We helpen en adviseren onze cliënten bij hun aanvragen voor bouwvergunningen, milieuvergunningen, verkavelingsvergunningen of stedenbouwkundige vergunning, alsook voor hun aanvragen tot vergunning voor een handelsvestiging.

We assisteren hen bij de opmaak van vergunningsaanvragen, hetzij voor een privé-realisatie, hetzij in het kader van een bouwpromotie, maar we verdedigen ze, indien nodig, ook voor de administratieve instanties of jurisdicties vóór dewelke beroepen worden ingesteld.

We helpen en adviseren onze cliënten ook voor projecten die hen hinder veroorzaken (verlies van waarde van hun eigendom, inbreuk op privacy van klanten, schade aan het milieu en de leefomgeving …).

Daarom helpen we hen om hun bezwaren te formuleren in het kader van het openbaar onderzoek en kunnen we alle noodzakelijke procedurele stappen ondernemen om de verkregen vergunningen aan te vechten voor de administratie of de administratieve of gerechtelijke rechtbanken.

In milieuwetgeving hebben we ruime ervaring met verontreinigde bodems, afval, geluids- en milieubelasting.

Het stedenbouwrecht en het milieurecht worden ook steeds belangrijker in het contractenrecht. In dit opzicht helpen we onze klanten bij het realiseren van een verkoop die wordt beïnvloed door stedenbouw- en milieuproblemen door het opstellen van de juiste stedenbouwkundige bedingen en de adequate opschortende bedingen.

Omdat stedenbouw en milieu geregionaliseerd zijn, kunnen we u in alle drie de regio’s van het land helpen en adviseren.

We helpen onze cliënten ook bij zaken die aanverwant houden met stedenbouw en milieu. Zo helpen, adviseren en verdedigen wij onze cliënten in de materie van woningen, met name in het geval van een verbod om een ​​woning te verhuren of in geval van een onbewoonbare of onschikt verklaarde woning en in geval van inbreuk op de wetgeving inzake woningen (Brusselse Wooncode).

Ten slotte controleren we ook de kwesties met betrekking tot de opening, de uitbreiding, de wegverbinding en het privé- of openbare karakter van de weg, wat vaak een belangrijk aspect van een vastgoedproject is.

Nos avocats pratiquant cette discipline

______

Premier contact

Nous comprenons que les différends auxquels vous, votre famille ou votre entreprise êtes confrontés peuvent sembler intimidants. Notre objectif est de vous mettre à l’aise.
  Si vous souhaitez nous contacter immédiatement

  Appelez-nous

  02 735 00 11

  Autres services

  ______

  Les baux
  Construction & promotion
  Copropriété
  Primes & subventions
  Responsabilité
  Troubles de voisinage
  Urbanisme & environnement
  Ventes