Stedenbouwkundige en milieu overtredingen 2021-11-23T16:43:42+01:00

STEDENBOUWKUNDIGE EN MILIEU-OVERTREDINGEN

Onze competenties

Het uitvoeren van handelingen en werkzaamheden zonder voorafgaande bouwvergunning terwijl een dergelijke vergunning noodzakelijk was, is een overtreding.

Bouwen zonder een stedenbouwkundige vergunning is natuurlijk een overtreding, maar het handhaven van een illegale constructie is ook een overtreding in hoofde van de eigenaar.

Wij staan onze cliënten bij voor alle demarches die nodig zijn om de situatie van hun onroerend goed te regulariseren en een regularisatievergunning te verkrijgen.

We verdedigen ook hun belangen voor de bevoegde administratieve instanties en voor de hoven en rechtbanken in geval van aanvraag van herstelmaatregelen door de autoriteiten of in het geval van strafrechtelijke vervolging.

De exploitatie van geclasseerde voorzieningen zonder milieuvergunning waar een dergelijke vergunning noodzakelijk was of zonder inachtneming van de exploitatievoorwaarden vormt een overtreding.

Ten slotte verdedigen we de belangen van onze cliënten voor de bevoegde administratieve organen of voor de hoven en rechtbanken in het geval van strafrechtelijke vervolging.

Nos avocats pratiquant cette discipline

______

Premier contact

Nous comprenons que les différends auxquels vous, votre famille ou votre entreprise êtes confrontés peuvent sembler intimidants. Notre objectif est de vous mettre à l’aise.
  Si vous souhaitez nous contacter immédiatement

  Appelez-nous

  02 735 00 11

  Autres services dans cette matière

  ______

  Marchés publics et contrats publics
  Primes et subventions
  Relations avec les administrations
  Responsabilité des pouvoirs publics
  Urbanisme et environnement