Strafrecht en economisch strafrecht 2021-11-23T16:43:30+01:00

STRAFRECHT EN ECONOMISCH STRAFRECHT

Onze competenties

Het strafrecht staat tegenover het burgerlijk recht.

Het burgerlijk recht stelt leefregels tussen particulieren vast (verkoop, huur, huwelijk, echtscheiding, erfenis, mede-eigendom, …).

Het doel van het strafrecht is om de openbare orde en de veiligheid van personen en goederen te handhaven.

Het is een repressief recht, wat wil zeggen, een recht dat verwerpelijke of niet aanvaardbare acties of gedrag in onze beschaving bestraft, in juridische taal “misdrijven” genoemd.

Het misdrijf, als hij door de bevoegde rechtbank is erkend, is onderworpen aan een straf (gevangenisstraf, boetes, inbeslagname of beide).

De straffen kunnen worden aangepast (uitstel, schorsing, dienstverlening aan de gemeenschap, enz.).

Een misdrijf kan de oorzaak zijn van een schade (oplichting, verduistering, diefstal, slachtoffer van een verkeersongeval, …).

Het slachtoffer van een misdrijf wordt in de juridische taal de “burgerlijke partij” genoemd.

Het economisch strafrecht is een meer specifieke tak van het strafrecht.

Het economisch strafrecht omvat oplichting, verduistering, misbruik van vennootschapsgoederen, witwassen van geld, delicten in verband met het faillissement en boekhoudkundige en fiscale zaken, sociale overtredingen (beroep op niet-geregistreerde werknemers of werknemers die geldige verblijfsvergunning hebben), computerfraude, private of publieke corruptie, heling van erfgoederen, milieudelicten, stedenbouwkundige delicten, enz.

Wij komen tussen zowel voor de vervolgde persoon, dat wil zeggen dat de persoon aan wie een strafbaar feit wordt verweten en die de “betichte” wordt genoemd, als voor het eventuele slachtoffer van het delict, de zogenaamde “burgerlijke partij” die het recht heeft op een volledige vergoeding van de geleden schade.

Wij staan onze cliënten bij over de hele strafrechtelijke procedure, vanaf het juridisch advies in ons kantoor, via onze bijstand tijdens hun verhoor en hun verschijning voor de strafrechter, tot de verschillende fasen van de procedure.

We zorgen ook voor de rehabilitatie van degenen die zijn veroordeeld.

Nos avocats pratiquant cette discipline

______

Premier contact

Nous comprenons que les différends auxquels vous, votre famille ou votre entreprise êtes confrontés peuvent sembler intimidants. Notre objectif est de vous mettre à l’aise.
  Si vous souhaitez nous contacter immédiatement

  Appelez-nous

  02 735 00 11

  Autres services

  ______

  Circulation routière
  Urbanisme & environnement
  Droit pénal des affaires
  Droit pénal social