Wegverkeer 2021-11-23T16:43:36+01:00

Wegverkeer

De verkeersveiligheidsregels worden geregeld door de Wegcode die is vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van het algemeen reglement van de verkeerspolitie en het gebruik van de openbare weg en door de Wet op de verkeerspolitie, gecoördineerd door het Koninklijk Besluit van 16 maart 1968.

Om het verkeer veilig te maken en alle gebruikers in staat te stellen in de best mogelijke omstandigheden te rijden, bevat de Wegcode dan ook tal van gedragsregels die in geval van een overtreding worden bestraft met verschillende straffen, afhankelijk van de ernst van de overtreding; tot op heden zijn er overtredingen van de eerste, tweede, derde en vierde graad. Vierdegraads delicten zijn de ernstigste delicten en worden daarom het zwaarst bestraft.

De sancties die de weggebruiker kan worden opgelegd zijn een boete, ontzegging van de rijbevoegdheid, de verplichting tot het opnieuw afleggen van theoretische en praktische examens en/of gevangenisstraf, en kunnen ook variëren afhankelijk van het strafblad in het wegverkeer en de beroeps- en gezinssituatie; deze sancties kunnen streng of opgeschort zijn, geheel of gedeeltelijk.

Wij staan cliënten gedurende de hele procedure bij, van de voorbereiding van de hoorzitting van de politie tot aan hun verdediging voor de rechtbank, wij staan hen ook bij in hun schadeclaim wanneer zij het slachtoffer zijn van een verkeersongeval of in hun verdediging in het kader van de schadevergoedingsprocedure tegen hen en hun aansprakelijkheidsverzekeraar voor motorrijtuigen.

 

Onze advocaten die deze discipline beoefenen

______

Eerste contact

Wij begrijpen dat de geschillen die u, uw familie of uw bedrijf kunnen ontmoedigen. Ons doel is om u zich op uw gemak te laten voelen.
  Als u direct contact met ons wilt opnemen

  Bel ons op

  02 735 00 11

  Autres services

  ______

  Circulation routière
  Urbanisme & environnement
  Droit pénal des affaires
  Droit pénal social