Vennootschappen 2021-11-23T16:43:40+01:00

VENNOOTSCHAPPEN

Onze competenties

De Belgische wetgeving kent verschillende vennootschapsvormen, zoals een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (“starter”), een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een commanditaire vennootschap op aandelen.

Om een ​​bedrijf op te richten met een ondernemingsdoel, moeten verschillende vragen beantwoord worden:

 • wat is het belang van de oprichting van een vennootschap?
 • wat zijn de basisvoorwaarden?
 • welke vorm moet de vennootschap aannemen?
 • wat zijn de rechten en plichten van de aandeelhouders?
 • waartoe verbindt zich de bestuurder?
 • wat als er een geschil is?

Er moet een financieel plan worden opgesteld en er moet een minimumkapitaal worden verzameld en gedeeltelijk worden vrijgegeven.

In het kader van al deze stappen adviseren wij u zodat u de valkuilen vermijdt en de beste keuzes maakt op basis van de nagestreefde doelstellingen, het profiel van elke deelnemer die partner of aandeelhouder of bestuurder wordt en de sociale gevolgen van de oprichting van het bedrijf.

Nos avocats pratiquant cette discipline

______

Premier contact

Nous comprenons que les différends auxquels vous, votre famille ou votre entreprise êtes confrontés peuvent sembler intimidants. Notre objectif est de vous mettre à l’aise.
  Si vous souhaitez nous contacter immédiatement

  Appelez-nous

  02 735 00 11

  Autres services

  ______

  Associations & fondations
  Création & cession d'entreprise
  Entreprises en difficulté
  Marchés publics
  Primes et subventions
  Recouvrement de créances
  Relations commerciales
  Responsabilité du dirigeant d'entreprise
  Sociétés