Verantwoordelijkheid van bestuurders 2021-11-23T16:43:41+01:00

VERANTWOORDELIJKHEID VAN BESTUURDERS VAN ONDERNEMINGEN EN VENNOOTSCHAPPEN

Onze competenties

We assisteren de leiders van vennootschappen en ondernemingen in geval hun aansprakelijkheid wordt ingeroepen.

De functie van bestuurder of directeur van een vennootschap of onderneming legt de nakoming van bepaalde verplichtingen op zowel ten aanzien van de vennootschap als ten aanzien van derden.

Bij het niet naleven van deze verplichtingen kan hun aansprakelijkheid in het gedrang worden gebracht. Wat de vennootschap betreft, kan haar aansprakelijkheid ook aan de orde zijn.

We bieden onze cliënten juridische bijstand aan:

 • voor de analyse van uw mogelijke aansprakelijkheid tegenover uw vennootschap of derden
 • voor de analyse van de mogelijke aansprakelijkheid van uw vennootschap tegenover andere contractanten of derden
 • tijdens de minnelijke of gerechtelijke expertise die nodig is om de aansprakelijkheden te bepalen
 • voor de evaluatie van de geleden schade
 • vergoeding van de geleden schade

Wij geven de voorkeur aan het zoeken naar een minnelijke oplossing wanneer dit mogelijk is. Anders helpen we cliënten tijdens het gehele proces van procesvoering, zowel voor het opstellen van procedurestukken (dagvaarding, verzoekschrift, conclusies, …) als voor de tenuitvoeringlegging van de uitspraak.

Nos avocats pratiquant cette discipline

______

Premier contact

Nous comprenons que les différends auxquels vous, votre famille ou votre entreprise êtes confrontés peuvent sembler intimidants. Notre objectif est de vous mettre à l’aise.
  Si vous souhaitez nous contacter immédiatement

  Appelez-nous

  02 735 00 11

  Autres services

  ______

  Associations & fondations
  Création & cession d'entreprise
  Entreprises en difficulté
  Marchés publics
  Primes et subventions
  Recouvrement de créances
  Relations commerciales
  Responsabilité du dirigeant d'entreprise
  Sociétés