Wegverkeer 2021-11-23T16:43:44+01:00

WEGVERKEER

Onze competenties

Wat gewoonlijk verkeerswetgeving wordt genoemd, is onderverdeeld in het strafrecht van het wegverkeer en in de burgerlijke aansprakelijkheid voor wegverkeer.

De verkeersveiligheidsregels worden gereguleerd door de verkeerswetgeving die is vastgelegd in het koninklijk besluit van 1 december 1975 over het algemeen reglement van de verkeerspolitie en het gebruik van de openbare weg en door de wet betreffende de verkeerspolitie geregeld door het koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Om het verkeer veiliger te maken en alle gebruikers in de best mogelijke omstandigheden te laten circuleren, bevat de Wegcode veel gedragsregels die worden bestraft in geval van overtreding door verschillende straffen afhankelijk van de ernst van de overtreding.

Tot vandaag bestaan er overtredingen van de eerste, tweede, derde en vierde graad. De overtredingen van de vierde graad zijn de meest ernstige delicten, ze worden dus het zwaarst bestraft. De straffen voor het gebruik van de openbare weg zijn boetes, ontzetting uit het recht tot sturen, de verplichting om de theoretische en praktische examens over te doen en / of een gevangenisstraf.

Straffen kunnen ook variëren, afhankelijk van het strafregister van het wegverkeer en de werk- en gezinsstatus.

Deze straffen kunnen worden uitgesproken al dan niet met uitstel, geheel of gedeeltelijk.

Niet alle verkeersongevallen kunnen strafrechtelijk worden vervolgd, maar ze kunnen het voorwerp uitmaken van burgerlijke rechtsvordering voor de civielrechtelijke afdeling van de politierechtbanken.

Dit kan materiële en / of lichamelijke schade zijn.

Wij helpen de cliënten gedurende het hele proces, van politie-vooronderzoek tot verdediging voor de rechtbank.

Wij helpen hen ook bij hun aanvraag van schadevergoeding wanneer zij het slachtoffer zijn van een verkeersongeval of in hun verdediging als onderdeel van de vergoedingsprocedure die tegen hen en hun BA-verzekeraar is gericht.

We verdedigen onze cliënten voor de verschillende politierechtbanken in België.

Onze ploeg

______

Premier contact

Nous comprenons que les différends auxquels vous, votre famille ou votre entreprise êtes confrontés peuvent sembler intimidants. Notre objectif est de vous mettre à l’aise.
  Si vous souhaitez nous contacter immédiatement

  Appelez-nous

  02 735 00 11

  Autres services du cabinet en ce qui concerne les accidents

  ______

  Préjudice corporel et matériel
  Responsabilité des pouvoirs publics
  Circulation routière
  Responsabilité médicale
  Responsabilités civile et professionnelle